Sakrament Bierzmowania udzielany jest obecnie w kl. III Gimnazjum, w następnym roku szkolnym uczniom kl. III Gimnazjum i VIII kl. szkoły podstawowej.
Termin bierzmowania ustala Kuria Biskupia i podawany jest w styczniu.

Przygotowanie do bierzmowania obejmuje uczniów kl. II Gimnazjum i VII kl. szkoły podstawowej - są to comiesięczne spotkania w I piątek miesiąca na Mszy św. o godz. 18.3o.

Przygotowanie w kl. III Gimnazjum - spotkania cotygodniowe w piątek o godz. 19.20.