W tym roku do pełnego udziału w Najświętszej Eucharystii przystąpiło 53. dzieci.

W przyszłym roku I Komunia św. będzie 17 maja 2020 r. /3 Niedziela maja/

Prosimy o przyniesienie świadectwa chrztu dzieci. Nie dotyczy osób, które były chrzczone w naszej parafii.
Osoby spoza parafii muszą mieć zgodę proboszcza z parafii w której mieszkają.

Osoby, które nie chodzą na religię lub zamiast religii chodzą na etykę nie mogą być dopuszczone do sakramentu.

DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ DZIECI PRZYSTĘPUJĄ W PARAFII MIEJSCA ZAMIESZKANIA