DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ DZIECI PRZYSTĘPUJĄ W PARAFII MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

Termin Komunii św. w roku 2018 w naszej parafii:

20.05. niedziela godz. 9.00 - dzieci  ze szkoły CET

20.05. niedziela godz. 10.30 - dzieci z parafii

Formalności wymagane do przyjęcia dziecka do Sakramentu I Komunii św. w 2018 r.:

Akt chrztu dziecka (jeżeli dziecko nie zostało ochrzczone w parafii św. Kingi) - należy dostarczyć najpóźniej do 13 grudnia 2017 r.
Zgoda Ks. Proboszcza dla dzieci mieszkających poza parafią św. Kingi - należy dostarczyć do 13.12.2017 r.

SPOTKANIE RODZICÓW obu grup odbędzie się  - 13.12. 2017 r.  środa o godz. 19.oo w kościele.