Wznieśmy nasze prośby do Boga Ojca, który zaprasza nas do wspólnego stołu Swego Syna, abyśmy umocnili naszą wiarę i osiągnęli życie wieczne.

  1.  Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, naszego arcybiskupa Sławoja Leszka, księdza proboszcza, księdza Krzysztofa, aby z radością dzielili się Bogiem z tymi, których prowadzą do niebieskiej ojczyzny.

Ciebie prosimy…

  1. Módlmy się za dzieci, które dzisiaj po raz pierwszy przyjmą Chrystusa w Komunii Świętej, aby ukochały Jego obecność w Eucharystii.

Ciebie prosimy…

  1. Módlmy się za rodziców, aby Bóg wspomagał ich w trudach wychowania i wypełniania obowiązków rodzicielskich

Ciebie prosimy…

  1. Módlmy się za rodziców chrzestnych, dziadków, nauczycieli, wychowawców i katechetów, aby swoim życiem religijnym dawali przykład prawdziwej wiary i miłości do Chrystusa

Ciebie prosimy…

  1. Módlmy się za tych, którzy zagubili się w życiu i nie wiedzą w jaki sposób iść za Chrystusem, aby nasza modlitwa była dla nich ratunkiem.

Ciebie prosimy…

  1. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby Jezus Eucharystyczny był dla nich lekarstwem duszy i ciała

Ciebie prosimy...

  1. Módlmy się za całą ludzkość i za nas tu obecnych, aby wszyscy ludzie, mający jednego Stwórcę i Ojca, szczerze szukali Królestwa Bożego.

Ciebie prosimy...

Przez Chrystusa, Pana naszego.