KAPŁAN : Drogie Dzieci, zaraz po waszym urodzeniu rodzice i chrzestni prosili dla was o chrzest święty i zobowiązali się, że wychowają was w wierze i nauczą tak żyć, jak przystoi Dzieciom Bożym. Teraz nadeszła ta chwila w waszym życiu, abyście same wyznały wiarę i wyrzekły się zła. Uczyńcie to przy zapalonej świecy paschalnej, od której kiedyś wasz ojciec zapalił dla was świecę chrzcielną.

A zatem pytam każdego z was:

Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności Dzieci Bożych?

Wyrzekam się.

Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował?

Wyrzekam się.

Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?      

Wyrzekam się.

Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Wierzę.

Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi

Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? W: Wierzę.

Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Wierzę

Czy wierzysz, że w Eucharystii pod postacią chleba i wina obecny jest żywy i prawdziwy Jezus Chrystus?

Wierzę.

A teraz, Drogie Dzieci, w tej uroczystej godzinie Pierwszej Komunii Świętej, złóżcie Panu Jezusowi również wasze przyrzeczenia.

Pytam każdego z was:

Czy przyrzekasz wyznaną tu przed chwilą wiarę na zawsze zachować, wypełniając przykazania Boże i kościelne?

Przyrzekam.

Czy przyrzekasz regularnie i w pełni uczestniczyć we Mszy Świętej, oraz często przystępować do spowiedzi świętej i Komunii Świętej? 

Przyrzekam.

Czy przyrzekasz rzetelnie pogłębiać swoją wiarę i regularnie uczęszczać na lekcje religii?

Przyrzekam.

Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą

w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.