Komunikat
Kurii Metropolitalnej Gdańskiej

W związku z wydaniem przez Rząd RP nowych rozporządzeń, mających na celu zahamowanie epidemii koronawirusa, przedstawionych podczas dzisiejszej konferencji prasowej, przekazujemy Wielebnym Księżom Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski zwracający uwagę na kolejne ograniczenie liczby uczestników zgromadzeń.
Ze względu na to, iż oficjalne rozporządzenie w tej sprawie zostanie opublikowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów dziś w godzinach wieczornych, a same postanowienia wchodzą w życie z dniem jutrzejszym, już teraz przesyłamy tenże Komunikat Przewodniczącego KEP.
Kolejne szczegółowe zasady mające na celu zwiększenie środków ostrożności przesłane zostaną w dniu jutrzejszym – po publikacji komunikatu Rządu RP oraz Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski.

* * * * *


Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
w związku z kolejnym ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeń
W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia.
Jednocześnie kolejny raz zachęcam wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.
Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli cieszyć się na nowo wspólną celebracją w naszych kościołach.
Powierzając po raz kolejny Panu Bogu naszą Ojczyznę i wszystkich Polaków w kraju i za granicą, poprosiłem kardynała Manuela José Macário do Nascimento Clemente, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, aby włączył również Kościół w Polsce w akt zawierzenia, którego ma dokonać w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie dnia 25 marca 2020 roku.
W tym bardzo trudnym czasie ogarniam wszystkich moją modlitwą, zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne. Równocześnie zachęcam do solidarnego podejmowana uczynków miłosiernych wobec osób potrzebujących.
Z pasterskim błogosławieństwem,
/-/ Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)
Warszawa, dnia 24 marca 2020 roku
* * * * *

1. Zarządzenie Rządu wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

2. We Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Zrozumiała jest trudność z jaką spotkają się duszpasterze odpowiedzialni za wypełnienie tych zarządzeń. Zatem, w takiej nowej sytuacji proponuje się, aby Msze Święte były sprawowane w pierwszej kolejności z udziałem osób zamawiających intencję danej Mszy Świętej lub osób wcześniej zgłaszających się do duszpasterzy – zawsze maksymalnie 5 osób. Należy liczyć wchodzących do kościoła, a na drzwiach świątyni trzeba wywiesić stosowną informację, przekazując ją wiernym także drogą internetową. Te same normy odnoszą się do Mszy Świętej pogrzebowej. Na liturgię wierni winni wchodzić jedynie przez jedne wyznaczone drzwi (zakrystii lub boczne).

3. Jeśli przewidziano Mszę Świętą koncelebrowaną, to w celu umożliwienia uczestnictwa w niej przedstawicielom rodzin zamawiających każdą z intencji należy rozważyć odprawienie osobnych celebracji Eucharystii.

4. W kaplicach domów zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu.

5. Planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas trzecich będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych.

6. Zachęcamy kapłanów do wytężonej troski duszpasterskiej o powierzonych sobie wiernych. Przypominamy także, że nie można jedynie odwiedzać osób przebywających na kwarantannie domowej.

7. Dziękujemy Kapłanom za dotychczasową oddaną posługę duszpasterską, wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Szczególnie zachęcamy do uczestnictwach w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. Nie ustawajmy w modlitwach indywidualnych i rodzinnych.