W związku z wprowadzonym od dnia dzisiejszego obowiązkiem zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych przypominamy,

że duchowni są zwolnieni z obowiązku zakrywania twarzy podczas sprawowania kultu religijnego, natomiast w sytuacjach wykonywania czynności „zawodowych, służbowych lub zarobkowych” w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej, m.in. w budynkach przeznaczonych na potrzeby kultu religijnego, są oni zwolnieni z tego obowiązku wówczas, gdy nie mają bezpośredniego kontaktu z interesantami. Przypominamy również, że obecnych w kościele wiernych i usługujących przy ołtarzu nakaz zakrywania twarzy obowiązuje. Poniżej zamieszczamy szczegółowe doprecyzowanie.

W sytuacjach poza sprawowaniem kultu religijnego, „w miejscach ogólnodostępnych, np. podczas przebywania w kościele, na terenie przykościelnym, w zakrystii, w kancelarii parafialnej, duchowni są zobowiązani, aby zakryć usta i nos, zgodnie z zasadami ogólnymi”. Chodzi o zasady dotyczące także innych osób - nie tylko duchownych. Zasadą ogólną, wyrażoną np. w § 18 ust. 1 pkt 2 znowelizowanego w dniu wczorajszym rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, jest obowiązek zakrywania twarzy i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym m.in. na drogach i placach. Natomiast zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 4 tego rozporządzenia z obowiązku zakrywania twarzy i nosa zwolnione są osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej, także tych przeznaczonych na potrzeby kultu religijnego, jednak z wyjątkiem osób „wykonujących bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów”.

Podsumowując, duchowni są zwolnieni z obowiązku zakrywania twarzy podczas sprawowania kultu religijnego, natomiast w sytuacjach wykonywania czynności „zawodowych, służbowych lub zarobkowych” w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej, m.in. w budynkach przeznaczonych na potrzeby kultu religijnego, o których mowa we wskazanym wyżej rozporządzeniu, są zwolnieni wówczas, gdy nie mają bezpośredniego kontaktu z interesantami.

Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski