Jubileusz małżeństwa 2019

W dniu 26.10.2019 r. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego mieszkańców Gminy Kolbudy w Hotelu Venus w Czapielsku.

Na spotkanie zaproszeni zostali małżonkowie przeżywający 50-ciolecie /13 par/ i 60-ciolecie /4 pary/ małżeństwa.

Z Kowal zaproszeni zostali Państwo Maria i Józef Anusiewicz i Jadwiga i Mieczysław Mikołajczyk

obchodzący w ty roku 50-ciolecie małżeństwa oraz Państwo Jadwiga i Franciszek Klamann obchodzący 60-ciolecie.

Złoci Jubilaci otrzymali z rąk Wójta Gminy Kolbudy Andrzeja Chruścickiego Medal ZA DŁUGIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz wszyscy jubilaci upominki.

Życzymy wszystkim jubilatom Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej oraz zdrowia na długie lata.

sobota, 26 październik 2019