Historia

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.

Szczególnym przywilejem członków jest wierna, codzienna odpowiedź na prośbę Matki Bożej, kierowaną w każdym kolejnym objawieniu – aby odmawiać różaniec. Modlitwa ta wielokrotnie zmieniała bieg historii, przynosi też łaskę wzrostu w wierze – aż do świętości; ma moc egzorcyzmu.

Modlitwa różańcowa powstała w XII w., w trudnych czasach rozkwitu herezji katarów. Św. Dominikowi objawiła się Matka Boża i poleciła, aby nie tylko głosił kazania, lecz połączył je z odmawianiem Psałterza Najświętszej Maryi Panny, czyli modlitwy złożonej ze 150 Zdrowaś Mario (tyle jest Psalmów w Piśmie św.) i 15 Ojcze nasz. Odmawianie Psałterza NMP porównywano do ofiarowania Matce Bożej 150 róż, dlatego tę modlitwę nazwano wieńcem z róż czyli różańcem. Modlitwa różańcowa jest niezwykle skuteczna. Okazała się wspaniałą bronią przeciw błędom herezji.

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi  Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799–1862) w Lyonie w roku 1826. Papież Grzegorz XVI zatwierdził Stowarzyszenie i uczynił jego patronką rzymską męczenniczkę – Św. Filomenę. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej wyniszczonej rewolucjami i krwawymi rozruchami Francji, a następnie na całym świecie. Do Polski dotarł jeszcze w XIX wieku i istnieje w niemal każdej parafii.

W stulecie powstania, 3 maja 1922 roku, papież Pius XI uczynił go Papieskim Dziełem Rozkrzewiania Wiary i polecił wprowadzić w całym Kościele

Organizacja

Członkowie Żywego Różańca podzieleni są na 20 osobowe grupy zwane "Żywymi Różami", a każda z tych osób codziennie we własnym zakresie odmawia jedną dziesiątkę różańca. Każda osoba przez miesiąc rozważa jedną, przydzieloną jej Tajemnicę Różańca Świętego, w ten sposób codziennie odmawiamy cały różaniec. Członkowie Róży korzystają z łask, jakie mogliby otrzymać, sami odmawiając cały Różaniec.

Bardzo istotne jest to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.

Opuszczenie tej modlitwy nie sprowadza grzechu ciężkiego, ale jest utratą zasługi.

Członkowie Żywego Różańca mają na celu, za pomocą wspólnej modlitwy, utrzymać się w wierności Bogu, wytrwać w dobrym i bronić od złego siebie i bliźnich. Chcą wielbić Maryję i naśladować jej cnoty. Powinni wystrzegać się ciężkich grzechów, nie tylko sami ich unikać ale i innych od tych występków odwodzić i przed nimi przestrzegać.

W odmawianiu różańca do istoty należy przylgnięcie sercem, to znaczy rozumem i wolą - oczywiście w wierze, nadziei i miłości - do Chrystusa i Maryi w danej tajemnicy. Właśnie to przylgnięcie, a nie samo powtarzanie 10 razy Zdrowaś Maryjo, stanowi o tym, że jest to modlitwa "różańcowa", ustna i myślna, zewnętrzna i wewnętrzna, angażująca całego człowieka.

W naszej wspólnocie parafialnej mamy dwie Róże Różańcowe:
  1. Róża Różańcowa im. Św. Faustyny
  2. Róża Różańcowa im. Św. Jana Pawła II

Zmiana Tajemnic i intencji następuje co miesiąc, na spotkaniach Róży Różańcowej.

Chętnych do podjęcia modlitwy dla dobra swoich dzieci prosimy o kontakt z księdzem proboszczem Wiesławem Srogoszem.

Intencje apostolstwa modlitwy na rok 2023


Statut Żywego Różańca stanowi: "W łączności z całym Kościołem Żywy Różaniec podejmuje jako główną intencję swoich modlitw intencje polecane przez papieża dla Apostolstwa Modlitwy, czyli Papieską Intencję Ogólną i Papieską Intencję Misyjną, oraz chętnie przyjmuje specjalne intencje polecane przez biskupa miejsca" (§2, p.5).

Styczeń

Za wychowawców:
Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami ucząc braterstwa zamiast rywalizacji i wspierając przede wszystkim wrażliwych młodych ludzi.
Intencja stała:
O Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu
i świętość rodzin naszej parafii.
Intencja parafialna:
Za tych, którzy odeszli od Boga, o nawrócenie i łaskę wiary, o odnowę życia religijnego w naszej parafii.

Luty

Za parafie:
Módlmy się, aby parafie w których centralne miejsce zajmuje komunia stały się coraz bardziej wspólnotami wiary i braterstwa otwartymi dla najbardziej potrzebujących
Intencja stała:
O Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu
i świętość rodzin naszej parafii.
Intencja parafialna:
Za prowadzącego rekolekcje,  o owocne przeżycie rekolekcji wielkopostnych w naszej parafii

Marzec

Za ofiary nadużyć:
Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła zadanego przez członków wspólnot kościelnych, aby w tym samym kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i cierpienie.
Intencja stała:
O Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu
i świętość rodzin naszej parafii.
Intencja parafialna:
Za Księży z naszej Parafii, o mądrość w rozeznawaniu woli Bożej przy podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących naszej parafii


Kwiecień

O kulturę nie stosowania przemocy:
Módlmy się o budowanie kultury pokoju i o nie stosowanie przemocy poprzez ograniczenie dostępu do broni dla państw i obywateli.
Intencja stała:
O Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu
i świętość rodzin naszej parafii.
Intencja parafialna:
Za dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej, o umiłowanie Najświętszego Serca P. Jezusa i Maryi

Maj

Za ruchy i wspólnoty kościelne:
Módlmy się, aby ruchy i wspólnoty kościelne każdego dnia odkrywały misję ewangelizacyjną i służyły swoimi charyzmatami potrzebującym na świecie.
Intencja stała:
O Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu
i świętość rodzin naszej parafii.
Intencja parafialna:
Za młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania, o otwarcie się na przyjęcie Darów Ducha Św.

Czerwiec

O zniesienie tortur:
Módlmy się by międzynarodowa wspólnota w konkretny sposób zaangażowała się w zniesienie tortur oraz zagwarantowała wsparcie dla ofiar i ich rodzin.
Intencja stała:
O Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu
i świętość rodzin naszej parafii.
Intencja parafialna:
Za sakramentalne małżeństwa w kryzysie, o wzajemne  wybaczenie, pojednanie i otwarcie na miłość płynącą z Bożego błogosławieństwa

Lipiec

O życie eucharystyczne:
Módlmy się, aby katolicy umieścili w centrum swojego życia celebrację Eucharystii która dogłębnie przemienia relacje międzyludzkie i otwiera na spotkanie z Bogiem oraz z naszymi braćmi i siostrami.
Intencja stała:
O Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu
i świętość rodzin naszej parafii.
Intencja parafialna:
Za przebywających na urlopach i wakacjach, o dar owocnego przeżycia wypoczynku.

Sierpień

Za Światowe Dni Młodzieży:
Módlmy się, aby Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie pomogły młodym ludziom wyruszyć
w drogę, żyć Ewangelią i być jej świadkami we własnym życiu.
Intencja stała:
O Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu
i świętość rodzin naszej parafii.
Intencja parafialna:
Za osoby uzależnione od wszelkich nałogów w naszej parafii, o uzdrowienie i wytrwanie
w postanowieniach

Wrzesień

Za ludzi żyjących na marginesie:
Módlmy się, za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi.
Intencja stała:
O Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu
i świętość rodzin naszej parafii.
Intencja parafialna:
Za katechetów i nauczycieli,  o zdrowie, siły do pracy i Boże błogosławieństwo na cały nowy rok szkolny

Październik

Za Synod:
Módlmy się za Kościół,aby na wszystkich poziomach przyjął postawę słuchania i dialogu jako sposobu życia, pozwalając prowadzić się Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.
Intencja stała:
O Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu
i świętość rodzin naszej parafii.
Intencja parafialna:
Za członków Róż Żywego Różańca w naszej parafii, o pomnożenie w nas wiary, wzmocnienie nadziei i udoskonalenie miłości

Listopad

Za papieża:
Módlmy się za papieża, aby wypełniał swoją misję i prowadził wiernych wspierany przez Ducha Świętego.
Intencja stała:
O Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu
i świętość rodzin naszej parafii.
Intencja parafialna:
Za zmarłych  członków Żywego Różańca z naszej parafii, o Boże Miłosierdzie dla zbawienia ich dusz

Grudzień

Za osoby niepełnosprawne:
Módlmy się, aby osoby niepełnosprawne znalazły się w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje oferowały programy, które zwiększą ich aktywność.
Intencja stała:
O Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu
i świętość rodzin naszej parafii.
Intencja parafialna:
Za wszystkich parafian, o owocne przeżycie okresu Adwentu i świąt Bożego Narodzenia