Przygotowanie do bierzmowania obejmuje uczniów kl. VIII Szkoły Podstawowej - są to comiesięczne spotkania w I piątek miesiąca.
Przygotowanie do bierzmowania dla uczniów szkoły ponadpodstawowej w czasie cotygodniowych spotkań. 

Spotkania cotygodniowe dla
kl. I sz. średniej w piątek o godz. 19.1o.

Bierzmowanie będzie udzielane w naszej Archidiecezji uczniom kl. I Szkoły Średniej.

Osoby, które nie chodzą na religię lub zamiast religii chodzą na etykę nie mogą być dopuszczone do sakramentu.