Sakrament chrztu jest udzielany w II niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.oo.
Inny termin do uzgodnienia z Ks. Proboszczem.

Zapisy dzieci do chrztu w biurze parafialnym. Do zapisu należy przynieść akt urodzenia dziecka,
najlepiej zrobione ksero, świadectwo ślubu kościelnego rodziców, dane adresowe rodziców chrzestnych i ich wiek, zaświadczenie proboszcza miejsca zamieszkania rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami i mogą pełnić tę zaszczytną funkcję.

Osoby z innej parafii powinny dostarczyć zgodę proboszcza miejsca zamieszkania na chrzest w naszej parafii.