Spotkanie formacyjne dla rodziców w I sobotę kwietnia  t.j. 01.04. o godz. 19.3o w kościele. Zapraszamy.

Spotkanie podsumowujące dotychczasowe przygotowanie dla rodziców z CET i Sz. w Kowalach we środę 26.04.2023. o godz. 19.oo w kościele.

Proszę o przyniesienie metryk chrztu .


Katecheza parafialna w środy:

                     godz. 15.oo      klasa 3 B
                 
                     godz. 16.oo      klasa 3 E

                     godz. 17.oo      klasa 3 C
                 
                     godz. 18.oo      klasy 3  D G H I i pozostali

Katecheza dla CET w niedzielę  po Mszy św. o godz. 10.3o Uroczystość I Komunii św. odbędzie się w sobotę:

13.05 /3 grupy Szkoła Metropolitalna/
                                                                  klasy  3 C D     godz. 10.oo

                                                                  klasy  3 E G H i pozostali   godz. 11.15

                                                                  klasy  3 B I     godz. 12.3o

20.05 /2 grupy CET/
                                                                 klasa  3 B  godz. 10.oo

                                                                 klasa  3 A  godz. 11.3o
            

Poświęcenia:

różańca    – październik 02.10.
medalika   – grudzi 11.12.
świecy      – luty 05.02.

książeczki – marzec 26.03.

Spotkania z rodzicami: wrzesień    -  odbyło się
                                       październik - 
                                       listopad  -
                                      grudzień     - odbyło się
                                     
luty            -  odbyło się 
                                      marzec       -           

                                      kwiecień     -      
                                      maj           -     


Osoby, które nie chodzą na religię lub zamiast religii chodzą na etykę nie mogą być dopuszczone do sakramentu.

DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ DZIECI PRZYSTĘPUJĄ W PARAFII MIEJSCA ZAMIESZKANIA

W  roku szkolnym 2021/2022  do I Komunii św. przystąpiło 69. dzieci w 5 grupach klasowych.

W  roku szkolnym 2020/2021  do I Komunii św. przystąpiło 96. dzieci w 16 grupach.