W tym roku do I Komunii św. przystąpiło 96. dzieci w 16 grupach.

Kilka informacji dotyczących I Komunii św. w przyszłym roku szkolnym:

-  Katecheza parafialna będzie od września w środy w godz. 16.oo – 19.oo

-  Proszę rodziców o zgłoszenie dzieci, które w przyszłym roku pragną przystąpić do I Komunii św. celem
    zorientowania się dotyczącego ilości osób, szczególnie z innych szkół poza Kowalami

-  Planujemy uroczystości w grupach – sobota 14.05 i sobota 21.05.


Osoby, które nie chodzą na religię lub zamiast religii chodzą na etykę nie mogą być dopuszczone do sakramentu.

DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ DZIECI PRZYSTĘPUJĄ W PARAFII MIEJSCA ZAMIESZKANIA