Przypominam rodzicom o dostarczeniu aktu chrztu i zgody proboszcza.Katecheza sakramentalna parafialna w środę o godz. 15.oo  3 F
                               16.oo – 3 D
                               17.oo 3C
                               18.oo pozostałe klasy

Katecheza sakramentalna dla CET w niedziele po Mszy św. o godz. 10.3o.

Poświęcenia:

różańca    – październik 01.10
książeczki – listopad  12.11
medalika   – grudzień 10.12
świecy      – marzec 03.03.


Spotkania z rodzicami: wrzesień    -
                                       październik - 
                                       listopad  -
                                      grudzień     -  
                                     
luty            -   15.02 godz. 19.oo
                                      marzec       -           

                                      kwiecień     -
                                      maj           -     


Rok szkolny 2023 / 2024 

I Komunia św. w sobotę 18.05.2024 r.  dla klas ze Szkoły w Kowalach:  /grupy po 21 osób/

                     godz. 10.oo - klasy 3 F  i  3 E  i  3 B
          
                     godz. 11.15 - klasy 3 C  i  3 A  i  3 I

                     godz. 12.3o - klasy 3 D  i  3 H


I Komunia św. dla szkoły CET w sobotę 25.05.2024 r. o godz. 11.oo  - jedna grupa 25 osób.


Osoby, które nie chodzą na religię lub zamiast religii chodzą na etykę nie mogą być dopuszczone do sakramentu.

DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ DZIECI PRZYSTĘPUJĄ W PARAFII MIEJSCA ZAMIESZKANIA

Rok szkolny 2022/2023

Uroczystość I Komunii św. odbyła się w sobotę 13 maja 2023 r. dla dzieci ze Szkoły w Kowalach w liczbie 56 osób. 3 grupy

Uroczystość I Komunii św. odbyła się w sobotę 20 maja 2023 r. dla dzieci ze Szkoły CET w Kowalach w liczbie 34 osób. 2 grupy
Rocznica I Komunii św. odbyła się w niedzielę 28.05.2023 r. o godz. 10.3o. Obecnych było 31 osób.


 

W  roku szkolnym 2021/2022  do I Komunii św. przystąpiło 69. dzieci w 5 grupach klasowych.

W  roku szkolnym 2020/2021  do I Komunii św. przystąpiło 96. dzieci w 16 grupach.