Rok 2002
02.04 rozpoczęliśmy prace budowlane naszych obiektów parafialnych
06.04 zrobiono wykopy
09.04 rozpoczęły się prace przy ławach fundamentowych Domu Parafialnego i Plebanii
19.04 zalano część ław fundamentowych
26.04 dokończono zalewanie ław
07.05 wykonano przyłącze kanalizacji
04.05 zaczęto stawiać ściany
10.05 wylano podkład posadzkowy
14.05 wykonano przyłącze wody
27.05 zalano podciągi okienne i część słupów w tym tygodniu zostanie zakończone stawianie ścian
31.05 zakończono budowę ścian trwają prace przy przygotowaniu podciągów
06.06 zalanie podciągów i ocieplenie budynku
12.06 izolacje pionowe
13.06 zalanie schodów do piwnicy i obsypywanie ścian
21 - 28.06 układanie stropu typu Terriva Bis
28.06 zalewanie stropu piwnicy (pomieszczeń tymczasowej kaplicy)
12.07 zabezpieczenie stropu papą termozgrzewalną
18.07 ułożenie płyt przed kaplicą
24.07 Ks. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski w nowej kaplicy odprawił Mszę św. odpustową we wspomnienie św. Kingi
Rok 2003
24.04 Rozpoczęcie budowy domu katechetycznego
08.05 Zalewanie podciągów
13.05 Układanie stropu
21.05 Zalanie stropu nad I kondygnacją Domu Katechetycznego
09.06 Zamontowanie metalowych podciągów konstrukcji dachowej
10.06 Zakończono murowanie pierwszej ściany szczytowej
16.06 Budowa konstrukcji dachu
25.06 Budowa ścianek działowych
27.06 Zakończenie konstrukcji dachu - "wiecha"
09.07 Rozpoczęto tynkowanie kaplicy
11.07 Ukończenie dachu
13.07 Prezentacja tabernakulum
14.07 Zalanie schodów wejściowych
23.07 Zakończenie tynkowania kaplicy, trwa tynkowanie domu katechetycznego
24.07 Odpust parafialny w trzecią rocznicę powstania parafii
28.07 Zamontowanie okien w domu parafialnym. Po zamontowaniu okien dalsze prace przy wykończeniu budynku.
07.12 Przedszkole "Skrawek Nieba" na otwarcie domu wystawiło przedstawienie pod tytułem "Pierścień Świętej Kingi"
Rok 2004
05.01 W Domu Parafialnym rozpoczyna działalność Ognisko Przedszkolne "Skrawek Nieba".
18.01 Dzieci przedszkolne wystawiły w Domu Parafialnym jasełka.
kwiecień Rozpoczyna działalność świetlica terapeutyczna.
29.04 Otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie Domu Parafialnego.
23.08 - 06.10 Prace przy ociepleniu i elewacji Domu Parafialnego.
04.11 Założenie alarmu w kaplicy Świętej Kingi
Rok 2005
16.04 Rozpoczęcie rozprowadzania "Cegiełki na Budowę Kościoła".
lipiec Wykończenie i mały remont w Domu Parafialnym.
24.07 Odpust parafialny z udziałem Księdza Biskupa Ryszarda Kasyny.
8.08-10.08 Prace porządkowe na placu
Rok 2006
07.08 Otrzymaliśmy projekt budowlany kościoła
16.09 Przygotowanie terenu pod budowę
18.09 Rozpoczęcie budowy kościoła parafialnego
02.12 Zasypanie wykonanej części fundamentów
Rok 2007
10.04 Wykopy pod drugą część fundamentów
25.05 Zasypanie fundamentów
28.05 Zalanie podkładu posadzkowego
31.05 Pierwsza cegła nowego kościoła
07.06 Pierwsza Msza święta na fundamentach nowego kościoła
24.07 Odpust parafialny z udziałem księdza Arcybiskupa i lokalnych władz samorządowych. Wizyta na budowie naszego nowego kościoła.
20.08 Przybycie do parafii księdza wikariusza Andrzeja Rakowskiego, przybył z parafii św. Jadwigi Królowej w Gdyni
21.08 konstrukcja dachu zakrystii i bocznej kaplicy
10.09 początek budowy parteru plebanii
12.10 zalanie stropu plebanii
14.11 po odnowieniu postawiony został krzyż misyjny na placu
03.12 zalanie belki nad krzyżem w prezbiterium
08.12 zakończenie prac na rok 2007
ROK 2008
04.02 wstawienie okien w zakrystii bocznej kaplicy
01.09 rozpoczęliśmy prace budowlane
10.09 wykonanie instalacji elektrycznej w części przeznaczonej dla przedszkola
18.09 wykonanie w zakrystii kościoła kanalizy i wody
07.10 spotkanie w Kurii Biskupiej z Ks. Arcybiskupem w sprawie budowy obiektów religijnych w Archidiecezji
10.10 przywieziono strop "FILIGRAN" na chór
04.11 betonowanie chóru
01.12 projekt adaptacji części plebanii na przedszkole wykonał arch. Bartosz Borkowski, złożyliśmy wniosek o pozwolenie na budowę
15.12 wykonanie daszku nad wejściem głównym do kościoła i chóru nr 2 dla organisty
ROK 2009
19.01 zakończyliśmy prace przy kościele, wyciągnięte zostały ściany kościoła do wysokości chóru
09.02 wykonano schody na piętro plebanii
16.02 początek budowy piętra plebanii
26.02 przywieźli strop "TERRIVA BIS"
09.03 zalewanie stropu piętra
24.03 - 02.04 wykonana została konstrukcja dachu
17.04 zakończono pokrycie dachu papą
11.06 Uroczystość Bożego Ciała - wykonane zostało zdjęcie do kalendarza
18.06 - 30.06 wykonana została instalacja wod. - kan i ogrzewania w nowej części przedszkola
02.07 tynkowanie nowej części przedszkola i zakrystii przy kaplicy
22.07 wykonano posadzki w wytynkowanych pomieszczeniach
03.08 obsadzone zostały drzwi
12.08 prace elektryczne
30.08 pożegnanie Ks. Andrzeja Rakowskiego
31.08 w budynku plebanii wstawiono okna
01.09 ZMIANA WIKAREGO - przybył do nas Ks. Grzegorz Kreft z parafii bł. Michała Kozala w Pruszczu Gdańskim Ks. Andrzej Rakowski przeniesiony został do parafii MB Królowej Polski w Wejherowie
01.09 prace wykończeniowe nowej części przedszkola
05.09 odebrałem Kalendarz na rok 2010 - Rok 10-lecia parafii
07.09 powitanie Ks. Grzegorza Krefta
19.11 otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie nowej części przedszkola
ROK 2010
08.02 początek prac przy wykonaniu 4 belek nośnych dachu i 2 okien kościoła
19.02 betonowanie słupów
26.02 betonowanie pierwszych dwóch belek nośnych dachu
06.04 Zamontowany został na głównej belce Krzyż. Rozpoczęto prace kończące ten etap budowy kościoła. Zostały wykonane 4 belki nośne dachu i 2 okna.
15.04 Zostały zdjęte rusztowania.