Nasza parafia transmituje na żywo Mszę św. w niedzielę i dzień powszedni poprzez naszą stronę parafialną: www.parafia.kowale.pl

Limity wiernych w kościołach

Od 27.06.2021 r. w kościołach może być zajętych 75%  miejsc, do limitu nie liczymy osób w pełni zaszczepionych. Przypominam o  obowiązku zakrywania ust i nosa, dystansie i dezynfekcji rąk.

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania i przygotowania na przyjście Chrystusa. W pierwszej części (do 16 grudnia) będziemy pochylać się nad tajemnicą powtórnego przyjścia Pana na końcu czasów. Druga część (od 17 do 24 grudnia) będzie stanowić bezpośrednie przygotowanie do celebrowania pamiątki pierwszego przyjścia Chrystusa na ziemię – na uroczystość Narodzenia Pańskiego. Wykorzystajmy dobrze ten czas na słuchanie słowa Bożego oraz wchodzenie w tajemnicę bliskości Boga, który przychodzi jako Emmanuel – Bóg z nami.

Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Trwamy w realizacji programu duszpasterskiego poświęconego tajemnicy Eucharystii, zatytułowanego „Eucharystia daje życie”. W trzecim już roku pracy duszpasterskiej będziemy pochylać się nad tematem „Posłani w pokoju Chrystusa”. Mottem biblijnym będą słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: „…ten kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57).

W czasie adwentowego oczekiwania zapraszamy serdecznie wszystkich na Msze Święte roratne; szczególne zaproszenie kierujemy do dzieci i młodzieży. W naszym kościele będą one celebrowane od poniedziałku do piątku o godz. 18.oo. /zmiana godziny/. Przynieśmy ze sobą lampiony, aby ze światłem w dłoniach oczekiwać przyjścia Pana. Dzieci komunijne w adwencie przychodzą w ramach katechezy codziennie na roraty.
 
Dorosłych w Adwencie zapraszamy na Mszę św. o godz. 6.3o, a w soboty o 7.3o sprawowaną tylko przy zapalanych świecach.

Od poniedziałku do piątku  zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu po Mszy św.  Roratniej o godz. 18.5o, w soboty Msze św. o godz. 18.3o. Adoracja w soboty i niedziele o godz. 18.oo, w niedzielę na adoracji modlitwa uwielbienia.

We wtorek, 30 listopada, przypada liturgiczne święto Świętego Andrzeja Apostoła, pierwszego z powołanych Dwunastu.

W piątek, 3 grudnia, w liturgii wspominamy Świętego Franciszka Ksawerego, patrona misji katolickich. Tego dnia obchodzony jest Dzień Misyjny Papieskiej Unii Misyjnej. Będziemy modlić się za wszystkich misjonarzy oraz prosić o nowe powołania misyjne, aby światło Ewangelii docierało do wszystkich ludzi.

W sobotę, 4 grudnia, przypada liturgiczne wspomnienie Świętej Barbary, patronki górników. Jest to także Dzień Modlitw w Intencji Bezrobotnych. W czasie Mszy Świętej o godz. 18.3o  będziemy polecać wszystkich zmagających się
z brakiem pracy i wypraszać im Bożą opiekę.

W tym tygodniu przypada także pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca:
- w czwartek na adoracji Najświętszego Sakramentu będziemy się modlić o uświęcenie kapłanów oraz nowe powołania;
- w piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.oo – rozpocznie się Koronką do Miłosierdzia Bożego, okazja do spowiedzi od godz. 17.3o;
   spotkanie dla kl. VIII i I sz. średniej  -  udział we Mszy św. o godz. 18.oo.
- w sobotę po Mszy św. o godz. 7.3o nabożeństwo I sobót;
- w  sobotę od godz. 9.oo ks. Krzysztof uda się do chorych.

Najbliższa niedziela, 5 grudnia, będzie 2. niedzielą Adwentu. To także Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie.
 
W tym tygodniu patronują nam:
- wtorek, 30 listopada – Święty Andrzej, brat Świętego Piotra, pierwszy uczeń powołany na Apostoła;
- piątek, 3 grudnia – Święty Franciszek Ksawery (1506-1552), jezuita, niestrudzony głosiciel Ewangelii
                                i patron misjonarzy katolickich;
- sobota, 4 grudnia – Święta Barbara, (II/III w.), dziewica i męczennica, patronka dobrej śmierci,
                                 orędowniczka górników, hutników oraz osób bezrobotnych.

Msze św. w kościele parafialnym od poniedziałku do piątku o godz. 6.3o i 18.oo, /zmiana godz. ze względu na Roraty dla dzieci/ ; w sobotę o 7.3o  i o godz. 18.3o z liturgii niedzielnej.

Msze św. w niedziele:Kościół Parafialny  o godz.  7.oo, 8.3o, 10.3o - dla dzieci, 12.oo - suma  i 19.oo. Msza św. na Filii o godz. 9.3o.
W  I niedziele grudnia zapraszamy do wspólnego odmawiania różańca w kościele filialny w niedzielę o godz. 9.oo.


Msza Św. jest najdoskonalszą modlitwą Kościoła. Zamówić i ofiarować Mszę Św. jest najpiękniejszym darem jaki można ofiarować człowiekowi, którego się kocha. Zachęcamy do zamawiania intencji Mszalnych. Można zamówić również tzw. Mszę św. - Gregoriankę tzn. odprawiane są Msze św. w intencji zmarłego przez kolejne 30 dni.  

Biuro parafialne w czwartek czynne w godz. 17.oo - 17.45.
Tel. Ks. Kanonik Wiesław Srogosz 501 571 567,  Ks. Krzysztof Borowski – Krać  511 996 658,
Ks. Łukasz Mordka 516 252 517

BUDOWA: Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na budowę i wsparcie w tym czasie parafii.
Dzisiaj ostatnia niedziela w miesiącu – zbiórka do puszki na ogrzewanie naszych kościołów.

Kilka informacji dotyczących I Komunii św. w tym roku szkolnym:

I Komunia św. sobota 14.05.2022 r. Klasa 3 H godz. 10.oo; 3 G godz. 11.15; 3 I godz. 12.3o

sobota 21.05.2022 r. uczniowie pozostałych klas godz. 10.3o; uczniowie CET godz. 12.oo

Spotkanie Oazy Dzieci Bożych w niedzielę po Mszy św. o godz. 10.3o w Oratorium.
Zapraszamy dzieci od 1 do 6 klasy szkoły podstawowej.

Do służby przy ołtarzu zapraszamy chłopców, aby w grupie kandydatów przygotowywali się do obowiązków ministrantów. Zapisy u ks. Łukasza – opiekuna liturgicznej służby ołtarza.

Rozpoczęliśmy przygotowanie do bierzmowania  dla uczniów kl. VIII i I kl. szkoły średniej.
Klasa VIII ma spotkania co miesiąc w pierwszy piątek, kl. I co tydzień w piątek o godz. 19.oo. Spotkanie wszystkich 03.12. o godz. 18.oo Msza św.

Caritas prosi o zbiórkę nowych rękawiczek dla osób potrzebujących. Zbiórka potrwa do 10 grudnia.

Od zeszłego roku w naszej parafii mamy dwóch Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. Celem ich posługi jest przede wszystkim zanoszenie Komunii św. chorym i niepełnosprawnym, którzy nie mogą fizycznie uczestniczyć we Mszy Świętej. Obecnie ks. Krzysztof udaje się do chorych raz w miesiącu, istnieje jednak możliwość, aby z Najświętszym Sakramentem udawać się do potrzebujących nawet co niedzielę. Jeżeli ktoś z przyczyn zdrowotnych nie może uczestniczyć w niedzielnej mszy, jest wstanie łaski uświęcającej i pragnie przyjąć Pana Jezusa częściej, prosimy o kontakt z ks. Proboszczem.

W dniach 03 - 04.12. będzie zbiórka żywności prowadzona przez Caritas w sklepach Biedronka, Netto i Lidl – prosimy o pomoc i zgłoszenie się młodzieży i dorosłych jako wolontariuszy przy zbiórce.
Zapisy na dyżur w zakrystii.
Osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji i chciałyby skorzystać na święta z pomocy żywnościowej Caritas proszę o zgłoszenie się do Ks. Proboszcza.

Zapraszamy po poświęcony opłatek wigilijny do zakrystii.  Z powodu obecnej sytuacji nie będziemy roznosili opłatka po domach. Ofiary złożone przy okazji rozprowadzania opłatka przeznaczone są na budowę, jest to jedna
z głównych zbiórek na budowę. Za wszystkie ofiary, już teraz, wielkie Bóg zapłać.

Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących: dzieci z ubogich rodzin, osób starszych, samotnych, choćby przez zakup świec Caritasu  – Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

Za tydzień będziemy mogli nabyć ozdoby świąteczne,  które przygotowali Mieszkańcy Zespołu Mieszkań Społecznych  Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Sołtys i Rada Sołecka Kowale zaprasza wszystkie dzieci do Domu Kultury na Spotkanie z Mikołajem w sobotę 04.12. w godz. 11.oo – 13.oo.

Życzymy obchodzącym swoje imieniny, urodziny czy jubileusze – Bożego Błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności, zapewniając o pamięci modlitewnej; a wszystkim Gościom i Parafianom życzymy radosnego przeżywania niedzieli,
a na nadchodzący tydzień pracy obfitości łask Bożych i opieki Matki Bożej.

Z naszej wspólnoty w ostatnim tygodniu odeszli do domu Ojca + Bożena Tomkowska l.69  i + Franciszek Sołtys l.69. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…  KOŁA KORONKOWE - pragniemy założyć takie w naszej parafii.

01.05.2019 r.  powstało pierwsze Koło Koronkowe


Cel – szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego.
    
    Koła składają się z 9 członków
    Każdy z członków odmawia codziennie koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz jeden dzień nowenny do Miłosierdzia Bożego
    Każdego dnia odmawiana jest cała nowenna przez poszczególnych członków jednego Koła
    Na cotygodniowych lub comiesięcznych spotkaniach modlitewno-formacyjnych członkowie Koła wymieniają się dniami nowenny
    W przypadku, gdy jest większa ilość Kół, np. w parafii lub innej placówce, wszyscy członkowie mogą mieć wspólne spotkania
    Spotkania modlitewno-formacyjne przystosowane są do wieku członków Kół koronkowych. Tematy na nich poruszane powinny być związane z zagadnieniem Miłosierdzia Bożego, życiem i misją s. Faustyny oraz ks. Sopoćki, a także winny dotyczyć miłosierdzia świadczonego czynem. Dla właściwej formacji duchowo-intelektualnej należy także opracowywać i przedstawiać na spotkaniach  zagadnienia ogólnoteologiczne. Na spotkaniach powinna być wspólna modlitwa koronką do Miłosierdzia Bożego
    Członkowie Koła mają się starać w swoim życiu świadczyć miłosierdzie bliźnim: modlitwą, słowem i czynem. W miarę możliwości powinni włączać się w życie parafii, zwłaszcza w akcje duszpasterskie mające na celu pomoc potrzebującym
    Są trzy rodzaje Kół koronkowych: dla dorosłych, dla młodzieży i dla dzieci. Koło dla dorosłych i dla młodzieży kierują się tymi samymi zasadami działania. Dziecięce Koła koronkowe, mają własne zasady
    
    Koła koronkowe są dziełem Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego.
Założyła je S. Marietta Kruszewska ZSJM ponad 3 lata temu /2015/ w Tarnowie.


 Koronka do Miłosierdzia Bożego

Koronka jest obecnie w Kościele bardzo znaną modlitwą. Jej Autorem jest sam Jezus. To On we wrześniu 1935r., w Wilnie podyktował ja s. Faustynie. Nie jest to zatem modlitwa ułożona przez człowieka, ale przez samego Boga, co nadaje jej jakąś wyjątkowość. Jezus nie tylko podyktował tę modlitwę, ale też często się do niej odwoływał w kolejnych objawieniach i rozmowach z s. Faustyną. Podkreślał w nich ważności tej modlitwy. Oto kilka przykładów, Jezus powiedział m. in. s. Faustynie: "Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego" (Dz. 687) i na innym miejscu: "Przez nią uprosisz wszystko, jeśli to, o co prosisz, będzie zgodne z wolą moją" (Dz. 1731). Chociaż te słowa były kierowane do św. Faustyny, to dobrze wiemy, że nie dotyczą tylko jej, dotyczą nas wszystkich, świadczą o tym słowa Chrystusa, które znów kieruje do Faustyny: "Córko moja, zachęcaj dusze do odmawiania tej koronki, której cię nauczyłem. Przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą. Zatwardziali grzesznicy, gdy ją odmawiać będą, napełnię dusze ich spokojem, a godzina śmierci ich będzie szczęśliwa" (Dz. 1541). Z tych krótkich cytatów widzimy jakie są pragnienia Jezusa związane z ta modlitwą, jakie obietnice z nią związane. Jezus chciał, by koronkę odmawiali wszyscy wierzący i to bardzo często.


Nowenna do Miłosierdzia Bożego

Nowenna, podobnie jak koronka wyszła z ust Jezusa. S. Faustyna otrzymała polecenie odprawienia nowenny, przed świętem Miłosierdzia Bożego: Jezus powiedział Faustynie: "Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca mojego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla innych dusz"(Dz. 1209). Nowenna obejmuje wszystkich ludzi żyjących i osoby zmarłe, są w niej też wyszczególnione pewne grupy osób, które Jezus sam chciał byśmy objęli swoja modlitwą i wprowadzali do zdroju Jego miłosierdzia, by tam zaczerpnęły siły i wszelkiej łaski. Podobnie jak w przypadku koronki tak też w przypadku nowenny, należy sądzić, że modlitwa ta nie jest zarezerwowana tylko dla s. Faustyny.
Dziś wielu ludzi modli się nowenną, szczególnie przed świętem Miłosierdzia Bożego.


DOKUMENT
Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

„Edukacja seksualna. Odpowiedzialność rodziców”


W ostatnich miesiącach nasilają się zagrożenia dla dobra dzieci wynikające z wprowadzania do szkół zajęć ingerujących w sposób niewłaściwy w sferę jego seksualności i rozwoju psychoseksualnego. W niektórych miejscach w Polsce permisywna edukacja seksualna będzie organizowana przez samorządy od 1 września. Zajęcia te – organizowane za pośrednictwem organizacji zewnętrznych lub wdrażane bezpośrednio przez szkoły samorządowe – mogą występować pod wieloma nazwami i wielu formatach organizacyjnych. Dlatego trzeba przypomnieć o prawach, jakie przysługują rodzicom w zakresie procesu wychowania, w tym w szczególności jego aspektów realizowanych w szkole. Skuteczna ochrona dzieci przed deprawacją będzie możliwa, jeśli rodzice będą nie tylko korzystali ze swoich indywidualnych uprawnień, ale zaangażują się w prace rad rodziców, które mogą mieć szeroki wpływ na sytuację w szkole i zapobiegać demoralizacji dzieci.

Świadomość praw rodziców oraz ich aktywne zaangażowanie w działalność rad rodziców są tym ważniejsze, że w ostatnich miesiącach miały miejsce przypadki wprowadzania do szkół zajęć wbrew przepisom obowiązującego prawa, z powołaniem się wyłącznie na autorytet władz samorządowych, jako organu prowadzącego. W wielu miejscach nauczyciele, dyrektorzy szkół i samorządowcy nie znają i nie stosują przepisów stojących na straży praw rodziców.

Edukacja i wychowanie czyli kształtowanie postaw są w polskim systemie prawnym traktowane jako kompetencja rodziców, a rola szkoły w tym zakresie jest wyłącznie pomocnicza. Konstytucja gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1 i 53 ust. 1), a Prawo oświatowe jasno potwierdza, że szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny (art. 1 pkt 2). Te normy są uszczegółowieniem zasady pomocniczości, zgodnie z którą ingerencja władzy publicznej w życie rodziny jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy ta nie może sama prawidłowo realizować swoich zadań. Konstytucja ustanawia ponadto zasadę, zgodnie z którą każdy może żądać ochrony dziecka przed demoralizacją (art. 72 ust. 1).

Podstawowym instrumentem, z którego może skorzystać każdy rodzic, jest złożenie oświadczenia wychowawczego przypominającego, że na udział dziecka w jakichkolwiek zajęciach nieobowiązkowych potrzebna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, którą poprzedzić powinno przekazanie mu szczegółowych informacji na temat ich programu oraz podmiotu, który ma je prowadzić. Zgoda na zajęcia dodatkowe nie powinna mieć charakteru „ogólnego” ani „blankietowego”, co jest w niektórych szkołach praktykowane – rodzic powinien wyrazić zgodę na udział w każdym cyklu zajęć osobno.

Niezwiązane z podstawą programową treści demoralizujące dziecko mogą się pojawić także podczas zajęć obowiązkowych. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji,rodzic powinien zawiadomić organ nadzoru pedagogicznego oraz organizacje zajmujące się ochroną praw rodziców. Trzeba przypomnieć, że wystawienie dziecka na demoralizujące treści może stanowić naruszenie dóbr osobistych jego i rodziców, a w konsekwencji skutkować odpowiedzialnością cywilnoprawną organu prowadzącego szkołę lub organizacji prowadzącej zajęcia. Ważną pomocą dla wszystkich rodziców może być także zapoznanie się z opracowaniami dotyczącymi praw, które przysługują im w procesie edukacji.

Równie ważne jest włączenie się już na początku roku w prace „trójek klasowych” i rad rodziców, którym przepisy dają szerokie kompetencje i pozwalają istotnie wpływać na sytuację w szkole. Współpraca szkoły z jakimkolwiek stowarzyszeniem lub inną organizacją wymaga wyrażenia przez radę rodziców pozytywnej opinii (art. 86 Prawa oświatowego). To rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala m.in. program wychowawczo-profilaktyczny szkoły (art. 84 ust. 2 pkt 1 Prawa oświatowego). Rodzice mogą podczas prac nad tym dokumentem wykluczyć prowadzenie w szkole deprawujących zajęć oraz przypomnieć, że wychowanie człowieka powinno być realizowane w sposób integralny. Rada może także występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki (art. 84 ust. 1 Prawa oświatowego). Dzięki zaangażowaniu w jej prace rodzice mogą nie tylko monitorować sytuację szkoły, ale też zapobiegać pojawieniu się treści demoralizujących.

Skuteczna ochrona dzieci przed deprawacją wymaga od rodziców nie tylko wiedzy, ale też zaangażowania. Obowiązujące przepisy pozwalają rodzicom skutecznie wpływać na sytuację w szkole, w tym oferując środki prawne umożliwiające powstrzymanie godzącej w dobro dzieci seksualizacji przestrzeni szkolnej.

Biskupi zgromadzeni na posiedzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra – Częstochowa, 27 sierpnia 2019 roku

Za zgodność:
+ Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP