Przyjęcie do LSO nowych ministrantów 09.06.2019 r.

W niedzielę Zesłania Ducha Świętego 09.06.2019 r. na Mszy św. dla dzieci o godz. 10.3o do grona Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej parafii po czasie przygotowania zostali włączeni: Antoni Dziarski i Tobiasz Czapski. Życzymy im, by byli dobrymi ministrantami, a rodzicom gratulujemy.

piątek, 14 czerwiec 2019