Pielgrzymka ministrantów 23.12.2019 r.

W sobotę 23.11. ministranci z Ks. Krzysztofem udali się na coroczną pielgrzymkę ministrantów do Oliwy.

wtorek, 26 listopad 2019